หลุมสิว อาจเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง

เพราะหลุมสิวมีหลายชนิด มีความลึก-ตึ้น รวมไปถึงขนาดและจำนวน แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

โปรแกรมรักษาหลุมสิวเฉพาะบุคคล Individual Acne Scar Treatment

เป็นโปรแกรมรักษาหลุมสิวเฉพาะบุคคลที่ Skinity Clinic
โปรแกรมการรักษาหลุมสิว