คลินิกเสริมความงาม บางนา

รักษาหลุมสิว ยกกระชับด้วย MMFU รักษาสิว

ที่สกินิตี้ เราถือเรื่องผิวเป็นความสำคัญอันดับแรก เพราะผิวเป็นจุดเริ่มต้นของความงาม

Skinity clinic

สกินิตี้คลินิก

เริ่มต้นจากความตั้งใจของคุณหมอ ที่ต้องการคลินิกผิวหนังและความงามที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ในราคาที่แฟร์ทุกคนเข้าถึงได้ จับต้องได้

team

จัดตั้งดูแลโดยแพทย์

พญ.อัญชิษฐา เจริญวัฒนโยธิน

M.D., M.SC. Dermatology

ว. 50435 ตรวจสอบเลข ว.

Master of Science in Dermatology
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University

Doctor of Medicine
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Certificate of Attendance the 5th iClass Anatomy Asia Cadaver Course
Certificate of Attendance Xeomin Training Center
Certificate of Attendance Belotero Revive Exclusive Training Workshop
Certificate of completion on Rejuran Usage Training